Ống cong vesbo

Hình dạng: Mặc Định
Kích cỡ: Các loại ĐK : 20 ;25; 32;40;50…
PIPE BRIDGE

Ống nước vesbo loại cong
Ống nước vesbo loại cong

Pipe Bridges are used where a pipeline has to pass over the other pipeline.
ỐNG CẦU
Cái Cầu ống.Những cái cầu ống được sử dụng nơi một ống dẫn phải băng qua ống dẫn khác

VESBO là sản phẩm ống và phụ kiện hàn nhiệt công nghệ cao, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng thi công và trong thiết kế