Dự án cung cấp ống nước của VietHome JSC tại Silk Part Hotel

Dự án ống nước của VietHome tại Silk Part Hotel
Dự án ống nước của VietHome tại Silk Part Hotel

Silk Part Hotel: 195-197-199 Hàng Bông
Chủ Đầu Tư: Chú Minh
Ongnuoc.com – 0915156888

Trân Trọng!
Viethomejsc